KORT CONTACT

KORT CONTACT
Zorgmedewerkers moeten net zoals dansers continu improviseren in het contact met de ander. Maar de manier waarop beiden met nabijheid en aanraking omgaan is anders.
Wat ontdekken we als we het contact met een zorgprofessional vergelijken met de wederkerige aandacht tussen twee danspartners? In de interactieve choreografie ‘Kort Contact’ wordt onderzocht hoe de kennis van dansers over choreografie, beweging en de oefening in aandacht, helpend kunnen zijn in het werk van zorgmedewerkers. In Kort Contact worden zorgprofessionals uitgedaagd om de expertise uit dans te gebruiken in hun dagelijkse beroepspraktijk. Kort Contact kent twee uitvoeringsvormen:
  • Kort Contact Cliënten: Wat als je de interactie tussen zorgverlener en cliënt ziet als een choreografie van twee dansers? Wanneer ben je aan zet of wanneer geef je het uit handen, hoe directief ben je en wat levert het op als je van rol wisselt, open staat voor wat de ander je geeft? Hoe luister je echt naar elkaar en hoe duidelijk ben jij in het geven van het juiste signaal? Kort Contact kan hier bijdragen aan het fysiek en mentaal welbevinden en herstelproces van cliënten. Het biedt ruimte voor gesprek over zingeving, cultuurbeleving en zelfregie.
    (Impressie: https://vimeo.com/564632706/7da352fec7 )
  • Kort Contact Collega’s: Kort Contact kan het gesprek tussen collega’s op gang brengen. Via dans kunnen mensen van verschillende functieniveaus ervaren hoe leiden, volgen en meebewegen voelt. Met de inzet van Kort Contact ontstaat er door dans een beter begrip voor elkaars positie in de organisatie.
  • Voor hogescholen hebben we een aangepaste uitvoeringsvorm namelijk Kort Contact Zorgstudenten. We onderzoeken samen met studenten hoe de kennis van dansers over choreografie, beweging en de oefening in aandacht, helpend kunnen zijn in het werk van zorgmedewerkers.
'In deze mooie opstart van de lesweek hebben we even (de bijeenkomst duurde 3 uur) mogen voelen aan de diepgang en aan de rijke nuances die in samen bewegen, in dans, in zorgen als samen dansen besloten liggen. Even niet alleen die cognitie aanspreken, niet vanuit het hoofd en van hoofd tot hoofd communiceren en verder niets ervaren, maar met je hele lichaam aanwezig waarnemen dat wel'.  (Tom Maassen, De Haagse Hogeschool)
Studenten en docenten houden een blog bij over de minor The Art of Caring. Daarin kun je meer lezen over hun ervaringen met Kort Contact. http://zorgesthetiek.nl/2021/09/09/week-2-in-de-minor-the-art-of-caring/
‚Äč
Uitvoering
Kort Contact is een dansvoorstelling die overgaat in een interactieve sessie tussen deelnemers en dansers. Deelnemers worden onderdeel van de choreografie doordat ze geleidelijk steeds actiever participeren. Een sessie Kort Contact duurt 1,5 tot 2 uur. Er kunnen zo’n 15 tot 20 mensen aan deelnemen. Als minimum hanteren we 10 deelnemers. Naast de 3 dansers is er een gespreksleider en een sessieleider aanwezig. Deze laatste twee zijn óók onderlegd als danser en mengen zich in de voorstelling wanneer die op natuurlijke wijze overgaat in de interactieve sessie. Daardoor zijn er 5 ‘dansers’ aanwezig waardoor iedereen wordt uitgedaagd actief betrokken te blijven. Na de voorstelling is er een nagesprek om ervaringen met elkaar te delen.
Locatie en benodigdheden
Voor de uitvoering van Kort Contact is een grote, lege afgesloten ruimte nodig zoals bijvoorbeeld een gymzaal of activiteitenruimte. Daarbinnen moeten voldoende zitplaatsen zijn voor de deelnemers. Er is een stroompunt nodig voor de aansluiting van (muziek)apparatuur.
Coronaproof
In de uitvoering wordt rekening gehouden met de op moment van uitvoering geldende Covid-maatregelen. Omdat de voorstelling over nabijheid en aanraking gaat willen we zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Veel mensen hebben inmiddels hun (eerste) vaccinatie gekregen. Daarnaast kan preventief testen wellicht ondersteuning bieden. 
Kostenindicatie
De ontwikkelkosten van Kort Contact zijn gedekt vanuit subsidies. Klanten betalen dus alleen de uitvoeringskosten. Wanneer meer dan twee sessies worden ingekocht op één dag of een serie van uitvoeringen over meerdere dagen, dan geldt een korting afhankelijk van het totale aantal. Wij maken dan desgewenst graag een op-maat offerte.

Andere projecten

DE ADER

ARK

DANSVISITE

LIJN

LANG LEVE..!

INTERACTIE

AROUND US

Facebook
Instagram