SEPTEMBER OKTOBER EN NOVEMBER

LIJN draagt bij aan de visie van Dansnest om te verkennen wat het betekent om fysiek deel uit te maken van de veranderende samenleving. Zij zoekt met beweging naar interactie tussen mens en ruimte en veroorzaakt daardoor sociale dynamiek. In het spel van mensen ontmoeten is wederzijds begrip mogelijk en kan gewerkt worden naar een interventie in de leefomgeving.

 

SEPTEMBER OKTOBER EN NOVEMBER

LIJN IN DOORNBOS

LOCATIE WIJK DOORNBOS IN BREDA

BINNENKORT MEER INFO

 

 

 

10, 17 EN 31 OKTOBER

In Kort Contact wordt onderzocht hoe de kennis van dansers over choreografie, beweging en de oefening in aandacht helpend zijn in het korte geformaliseerde zorgcontact.

Kort Contact een samenwerking tussen Academie voor Beeldvorming, Dansnest en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en komt voort uit het actie onderzoek Lang Leve..! http://www.academievoorbeeldvorming.nl/projects/lang-leve/

 

10, 17 EN 31 OKTOBER

KORT CONTACT

LOCATIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS DEN BOSCH

BESLOTEN

14 SEPTEMBER

Een dansvoorstelling geïnspireerd op de Blind Walls Gallery muurschildering op de zijkant van de Teruggave i.h.k.v. 75 jaar vrijheid. Dansnest duikt op in de stad; daar werkt ze in alle vrijheid aan haar choreografieën. Dwars door straten, bij speciale gebouwen, op pleinen of op braakliggend terrein. Elke voorstelling laat een nieuwe doelgroep meekijken, of dat nu van achter de vitrage of tussen een massa mensen is. Die ontmoeting met publiek zorgt voor een transformatie van een heel normaal straatbeeld naar een spanningsveld tussen bewoners en een podium voor de danskunst. In Nederland kan en mag je dansen op straat, maar dat is niet overal het geval…

 

14 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG I 75 JAAR BEVRIJDING BREDA

LOCATIE TERUGGAVE, GASTHUISVELDEN 11

TIJDEN 10.00 - 11.30 - 13.00 - 14.30 - 16.00

1 SEPTEMBER 2019

RUN THROUGH DOOR DANSNEST

Run Through is onderdeel van LIJN. De LIJN kan opduiken op belangrijke en minder belangrijke plekken in een stad of dorp. Dwars door straten,  speciale gebouwen, over pleinen of braakliggend terrein. Elke situatie laat een nieuwe doelgroep meekijken, of dat nu van achter de vitrage of tussen een massa mensen is.

Nana van Moergestel en Neel Brans zijn de aanjagers en experimenteren met choreografische mogelijkheden om LIJN overal te laten ontstaan. 

1 SEPTEMBER 2019

LIVE ART FESTIVAL BREDA

LOCATIE Podiumbloos  https://www.labreda.nl

TIJDEN 12.30 en 14.45 uur

 

17 AUGUSTUS 2019

LIVE ART PROJECT LIJN DOOR DANSNEST

De LIJN kan opduiken op belangrijke en minder belangrijke plekken in een stad of dorp. Dwars door straten,  speciale gebouwen, over pleinen of braakliggend terrein. Elke situatie laat een nieuwe doelgroep meekijken, of dat nu van achter de vitrage of tussen een massa mensen is.

Nana van Moergestel en Neel Brans zijn de aanjagers en experimenteren met choreografische mogelijkheden om LIJN overal te laten ontstaan. LIJN is een zoektocht naar vertrouwen in het idee dat we allemaal in staat zijn om schouder aan schouder te kunnen voortbewegen.

 

17 AUGUSTUS 2019

FESTIVAL ALAPARADA BEST

LOCATIE Dorpsplein, https://alaparada.nl/

TIJDEN 14.00 - 15.30 - 17.00 - 18.30 UUR

 

27 JUNI 2019

Manifestatie Lang Leve…! In het afgelopen jaar is een stadsbrede beweging gegroeid die werkt aan een leeftijdsvriendelijke stad. Hoe kan ’s-Hertogenbosch zo worden georganiseerd dat het fijn is om hier oud te worden? Hoe kunnen seniorennetwerken, culturele-, zorg-, en welzijnsorganisaties, én de gemeente zo samenwerken dat oudere Bosschenaren blijven meedoen? 

27 JUNI 2019

MANIFESTATIE LANG LEVE..! DEN BOSCH

LOCATIE BANK VAN LEENING, SCHILDERSTRAAT

http://www.academievoorbeeldvorming.nl/ouderen/wanneer-ben-je-oud/

 

26 MEI 2019

Een evenement met kunst, muziek en dans in en voor de wijk Liniekwartier met een kunstroute, compositie en choreografie speciaal gemaakt in en voor de wijk. In samenwerking met componist Bart van Dongen, Dansnest Broedplaats Voor Dans, Muziekvereniging Vondel en deelnemende kunstenaars. 

26 MEI 2019

HARMONIE IN DE LINIE I WITTE ROOK

KUNSTROUTE 14:30 uur | Stationslaan 111

VOORSTELLING 16:00 uur | Keplerstraat, Breda

 

20 MEI T/M 16 JUNI 2019

In het kader van talentontwikkeling en de samenwerking met Fontys Academie voor Danseducatie neemt choreografenduo van Dansnest Nana & Neel de eerstejaars studenten mee op hun pad in het makerschap.

De voorstelling met de titel JIJ DURFT! gaat over moed ten tijde van verwarring.

 

20 MEI T/M 16 JUNI 2019

TOUR INTERACTIEVE JEUGDVOORSTELLING 

LOCATIE: DIVERSE SCHOLEN IN BRABANT

TIJDEN: BESLOTEN

 

2 APRIL 2019

Een netwerkbijeenkomst over het nieuwe cultuurbeleid van de Gemeente Breda. De afgelopen periode is er gewerkt aan een uitgangspuntennotitie, die momenteel wordt doorontwikkeld tot de nieuwe Cultuurvisie Breda. Op deze bijeenkomst worden de speerpunten van het beleid gedeeld.

2 APRIL 2019

PRESENTATIE CULTUURVISIE BREDA

LOCATIE DE TERUGGAVE

BESLOTEN

6 MAART 2019

Dansnest danst tijdens de opening van de expositie Mantel der Liefde.

De Mantel der Liefde slaat bruggen tussen cultuur, zorg en onderwijs.
Door met ouderen, mantelzorgers en zorginstellingen samen te werken ontstaat verbinding tussen cultuur en ouderenzorg.

Meer informatie over dit project www.mantelderliefde.nl

6 MAART 2019

VOORSTELLING KUS BIJ MANTEL DER LIEFDE

LOCATIE STADSKANTOOR DEN HAAG

TIJDEN INFO MANTELDERLIEFDE.NL

31 JANUARI 2019

Stadsgesprek over ouder worden in 's-Hertogenbosch. 

Een brede beweging van ouderen, professionals uit zorg en cultuur en beleidsmakers bouwen aan een beweging die ’s-Hertogenbosch Age Friendly Cultural City gaat maken. Sinds de start van ditactieonderzoek Lang Leve...! door de Academie voor Beeldvorming sloten Bossche ouderen, de afdelingen zorg, welzijn en cultuur van gemeente ’s-Hertogenbosch, Dansnest, Willem Twee Concertzaal, Van Neynsel, Farent Sociaal werk, Babel, RUW, Theater aan de Parade, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Stichting Actieve Senioren al aan. Gezamenlijk presenteren ze op 31 januari de eerste conclusies en de uitdagingen voor de stad en nodigen je uit om mee te doen!

31 JANUARI 2019

STADSGESPREK LANG LEVE..!

LOCATIE BABEL/STADSBIEB DEN BOSCH

TIJDEN 19.00 - 21.30 UUR

 

31 JANUARI 2019

Over het algemeen gaat het goed met Brabant. Maar wat vertellen die gemiddelden nu eigenlijk? Wie en wat gaan er achter die gemiddelden schuil? En wat laten die gemiddelden níet zien? Voor Het PON een aanleiding om het jaarboek van 2018 te richten op juist die elementen die soms wat onderbelicht blijven. 

31 JANUARI 2019

INTERACTIEVE PERFORMANCE BIJ PRESENTATIE PON JAARBOEK 2018

LOCATIE AUTOGARAGE PROBAAT TILBURG

 

 

26 JANUARI 2019

Vanuit de zesde verdieping kijkt Dansnest naar de stad. Doorgaans creëert zij haar werk op straat, en gaat daar de interactie aan met de stad en de mensen die zich daarin bewegen. Nu zoekt ze het hogerop! In plaats van rond te vliegen, wachten de dansers op een hooggelegen plek tot er een prooi voorbijkomt. Dan duiken zij er bovenop. 

26 JANUARI 2019

CULTUURNACHT BREDA 

LOCATIE DE TERUGGAVE, GASTHUISVELDEN 11

TIJDEN 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 

 

16 DECEMBER 2018

In het kader  van lang Leve..! doet Dansnest verschillende dansinterventies in de stad Den Bosch. De interventie GO is een ontmoeting tussen kleinkind en grootouder en geeft aanleiding om het met elkaar te hebben over de rol van dans en het stimuleren van de intergenerationele ontmoeting. Samen met vier professionele dansers en negen jongeren van Danserswijk, in de leeftijd 15-18 jaar, wordt de voorstelling KUS gedanst. De choreografie is ontwikkeld door Dansnest. Na de choreografie gaan de makers en dansers met het publiek in gesprek. 

 

16 DECEMBER 2018

LANG LEVE..!  DANSINTERVENTIE GO

LOCATIE MUZERIJE, HINTHAMERSTRAAT DEN BOSCH

 

28, 29, 30 NOVEMBER 2018

24 leerlingen meegenomen in het maken dans op locatie. In de workshops/repetities wordt extra aandacht besteed aan het themaidentiteit’ en aan (het kijken naar en gebruiken van) de omgeving van de school. Er worden opnamen gemaakt voor een film die later in het seizoen gepresenteerd zal worden voor de hele school.

28, 29, 30 NOVEMBER 2018

DANS OP LOCATIE TIJDENS CULTUURDAGEN

LOCATIE MAVO EFFENT OOSTERHOUT 

20 OKTOBER 2018

Dansnest toont een performance over het spanningsveld tussen mens & ruimte met het landschap van PIER15 skatepark als locatie.

Choreografie Dansnest, Nana van Moergestel & Neel Brans i.s.m.

Dansers Ivana Tomasevic, Ischa Havens, Charlotte Thyssen, Sammie Hermans, Rohiet Tjon Poen Gie en Hannah Mahler, laatste twee zijn studenten van Fontys – Dansacademie opleiding Urban-Contemporary

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Pier15, Zuidlijn Urban Dance Gathering, C-Mone, Festival Overslag, Breda Photo en Gemeente Breda

 

20 OKTOBER 2018

ZUIDLIJN - URBAN DANCE GATHERING

LOCATIE PIER15 SKATEPARK

TIJDEN 20.30 EN 24.00

3 OKTOBER 2018

3 OKTOBER 2018

BRABANTSE DELTA

LOCATIE  KASTEEL BOUVIGNE BREDA

TOEGANG BESLOTEN

30 SEPTEMBER 2018

Harmonie in de Linie, de naam zegt het al: een harmonieuze verbinding in de wijk middels kunst, muziek en dans. Voorafgaand aan het optreden is er een kunstroute die van start gaat bij kunstinitiatief Witte Rook. Deze route loopt door onbekende plekken zoals ateliers, woningen en winkels waar werk te zien is van kunstenaars, gemaakt in de wijk, over de wijk of geïnspireerd zijn door de wijk. De kunstroute leidt uiteindelijk naar de betonnen fundering aan de Keplerweg, een stukje industrieel verleden uit de wijk, ooit een loods voor textiel, nu een ideaal podium voor deze experimentele uitvoering. In 2019 zal er een speciale compositie voor de wijk, over de wijk en met de wijk tot stand komen. De pilot in 2018 is bedoeld om de ideeën uit te wisselen, uit te proberen en nieuwe ideeën te krijgen. 

 

30 SEPTEMBER 2018

HARMONIE IN DE LINIE

START LOCATIE Witte Rook | Keplerweg, Breda 16.00 UUR

WWW.HARMONIEINDELINIE.NL

15 SEPTEMBER 2018

Het hoogveenfestival wordt georganiseerd door Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas Afgelopen jaren hebben deze partijen druk gewerkt in de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel om het hoogveen te kunnen herstellen. De werkzaamheden zijn dit voorjaar afgerond. Tijdens het festival is te zien wat er allemaal gerealiseerd is. Dansnest toont deze dag 4 keer een interactieve performance tussen 11.00 en 17.00 uur

15 SEPTEMBER 2018

HOOGVEENFESTIVAL PEELVENEN

LOCATIE BUITENCENTRUM DE PELEN - OLST 

 

9 SEPTEMBER 2018

Geïnspireerd op de Kapel van hotel Nassau geeft Dansnest een voorstelling. Jaren geleden toen de Kapel nog een bouwval was heeft Dansnest hier een performance gedaan gebaseerd op de ruimte. Nu de Kapel in volle glorie is hersteld komen zij met een nieuwe feelgood voorstelling (15 minuten) waardoor de bezoeker de ruimte anders gaat ervaren en de aandacht wordt getrokken naar specifieke details die de ruimte bijzonder maken.

De voorstelling is vrij te bezoeken via de binnentuin (ingang aan de Minderbroedersstraat). Per voorstelling is er slechts plek voor 50 bezoekers. Toegang is gratis.

Aanvang voorstelling: zondag 9 september 12.00 - 13.00 - (14.00)- 15.00 en 16.00 uur.

De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden Podiumkunsten Breda.

9 SEPTEMBER 2018

OPEN MONUMENTENDAG BREDA

LOCATIE Nassau Hotel

INGANG Minderbroedersstraat, Breda

 

 

29, 30 JUNI EN 1 JULI 2018

3-daags Live Art experiment. Lijn geeft aanleiding om te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan en je af te vragen of je wel of niet mee moet doen in een wereld waar de samenkomst en het samenzijn niet meer vanzelfsprekend is. Concept: Nana van Moergestel & Neel Brans | Dans: Ischa Havens, Sammie Hermans, Charlotte Thyssen, Ivana Tomasevic | Muziek: Eva Korse | Artistiek advies: Moos van den Broek

Masterclass Performing the City: De spelers van Theaterwerkplaats Tiuri verkennen de fysiek ruimte van het festivalterrein. Moderne dans voert de boventoon, maar er wordt ook gebruik gemaakt van speelse elementen als freerunning en theater. De deelnemers presenteren zich in een interactieve improvisatie met omstanders.

29, 30 JUNI EN 1 JULI 2018

LA BREDA - EXPERIMENT LIJN

LOCATIE PODIUMBLOOS BREDA 

WWW.LABREDA.NL

28 MEI TOT 18 JUNI 2018

In het kader van talentontwikkeling en de samenwerking met Fontys Academie voor Danseducatie neemt choreografenduo van Dansnest Nana & Neel de eerstejaars studenten mee op hun pad in het makerschap.

De voorstelling met de titel Discodip gaat over de dag dat alles anders is wanneer je iets te vieren hebt. Deze dansvoorstelling gaat over vriendschap en de grootste uitdaging in het digitale tijdperk: op bezoek gaan. Het zit vol met bruikbare tips en spelletjes voor onhandige situaties, ongemakkelijke stiltes en dansvloervrees.

28 MEI TOT 18 JUNI 2018

TOUR JEUGDDANSVOORSTELLING FONTYS

LOCATIE: DIVERSE SCHOLEN IN BRABANT

TIJDEN: BESLOTEN

18 MEI 2018

De kwetsbaarheid van het milieu; plastic soep in de zee, CO2 uitstoot en smeltende ijskappen…
Ook wij denken mee hoe we de wereld een beetje beter kunnen maken. Sinds TROEP – project in 2015 zijn we met Gemeente Oosterhout in gesprek over de vraag hoe je met een dansproject jeugd- en jongeren bewust kan maken van het probleem van zwerfafval. Deze keer doen we dat in een waardevolle samenwerking met H19 centrum voor de kunsten en Stichting BOCK met een parade door de stad. Een actie in de openbare ruimte om Oosterhouters de keuze voor te leggen om met ons mee te doen.

 

18 MEI 2018

ZWERFPARADE

LOCATIE MARKT OOSTERHOUT

TIJDEN: 10.00 TOT 11.00 UUR

9, 10 en 11 MAART 2018

Geïnspireerd op het indrukwekkende bouwwerk, de Sint Jansbasiliek in Oosterhout, denken ruim 40 jongeren na over wat het voor hen betekent om anno 2018 ergens anders onderdak te moeten vinden. Als kijker word je meegenomen in een route door de basiliek waarbij de beelden in hartslag tempo aan je voorbij trekken. Een multi disciplinaire onderdompeling waarbij iedereen heel even kan schuilen in de kunst, in de basiliek en in een wereld door betrokken jongeren vormgegeven. Deelname: Fontys Hogeschool voor de Kunsten uit Tilburg, dansgroepen h19 en muzikanten uit Oosterhout. Het gehele proces staat onder begeleiding van een cultuurcoach van h19 (Miranda van Bragt), Dansnest en Stichting Ludens. Meer informatie, ook over het educatieve project www.h19.nl.

9, 10 en 11 MAART 2018

SHELTER

LOCATIE SINT JANSBASILIEK OOSTERHOUT

9 MRT 19.30, 10 MRT 15.30 EN 19.30, 11 MRT 11.30 UUR

 

26 JANUARI 2018

Het skatepark als metafoor voor de stad. Een dansperformance met acht dansers in een voortschrijdende lijn, een poging om schouder aan schouder te kunnen bewegen met daarbij voortdurend obstakels. Dansnest onderzoekt wat het is om fysiek deel uit te maken van een veranderende samenleving. Het is een maatschappelijke uitdaging die vooral tot uiting komt daar waar Dansnest in de openbare ruimte haar werk creëert en een interactie aangaat met de omgeving. Net als in haar werk op het Station Breda en het Kasteelplein toont het skatepark Pier15 het spanningsveld tussen mens en ruimte, de risico's, de sociale dynamiek en de rauwheid van het alledaagse. Op een lijn zitten of lijnrecht tegenover elkaar, samen vormt het een choreografie.

26 JANUARI 2018

CULTUURNACHT BREDA

LOCATIE DANSNEST @ PIER15

WWW.CULTUURNACHTBREDA.NL

16 JANUARI 2018

Interactieve performance “KUS” van Dansnest

Dansnest onderzoekt met deze voorstelling hoe mensen zich gedragen in relatie tot de onderlinge ruimte waarin zij zich bevinden en verbinden. 

Dansers: 

  • Ivana Tomasevic
  • Charlotte Thyssen
  • Ischa Havens
  • Annelies Mertens
  • Sammie Hermans
  • Carlo Carmagni

Choreografie: Nana van Moergestel en Neel Brans

16 JANUARI 2018

KICK OFF 2018 BKKC EN KUNSTBALIE

LOCATIE N.T.B. IN SPOORZONE TILBURG

 

13 JANUARI 2018

Performing the City is een kunsteducatieproject dat plaatsvindt binnen de directe omgeving van de school. Veertig leerlingen werden geïnspireerd en artistiek gevoed door de voorstelling  ‘Around Us’ met als locatie het station van Breda. Zij maakten kennis met professionele dans en muziek in de openbare ruimte. Dertien leerlingen zijn o.l.v. Ischa Havens, Charlotte Thyssen (dans) en Keith Dick (muziekcompositie)  zelf aan de slag met het maken van kunst. Met de workshops wordt toegewerkt naar een uitvoeringsmoment tijdens de open dag van de K.S.E in januari 2018. 

13 JANUARI 2018

PERFORMING THE CITY

LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP ETTEN-LEUR

AANVANG 9.30-14.00 UUR

Facebook