DANSNEST

BROEDPLAATS VOOR DANS OP LOCATIE

Dansnest brengt dans in de openbare ruimte. Het is een geheel eigen kijk op ruimte in het decor van de stad. Het openbare creatieproces en artistieke experiment bieden tevens een kijkje in de keuken van de danskunst en zorgt zo voor een directe verbinding met de omgeving. Moderne dans voert de boventoon, waar het speels, energiek en kwetsbaar tegelijk is en elementen lijkt te bevatten van free running en theater. De dansers zijn opvallende individuen die zichzelf wegwijs maken, waarbij sprake is van interactie met omstanders, met de ruimte en onverwachte omgevingsfactoren.

De performances maken zichtbaar wat er gebeurt op een plek en wat er zou kunnen gebeuren. De dansers schuren, bijten, strelen de verschillende aspecten van een locatie en creëren een choreografie in relatie tot het alledaagse doen en laten van de gebruikers. Dit kan gaan om een voorstelling, pop-up performance, parade, guerrilla, openbare workshop of een cross-over. Het met de danskunst samenkomen en binnendringen bij deze alledaagsheid zorgt voor vervreemding, roept vragen op en laat nadenken over de huidige en toekomstige kracht van de omgeving. 

Na het experiment op locatie wordt de basis gelegd voor de verbinding met verschillende dansniveaus, betrokkenen en publiek d.m.v. participatie, educatie en talentontwikkeling o.l.v. deskundigen. 

Facebook