VISIE & MISSIE

Missie
Dansnest is een professioneel Brabants dansgezelschap dat, vanuit Breda en binnen en buiten Noord-Brabant, werkt als broedplaats voor dans op locatie. Dansnest ontwikkelt en maakt professionele artistieke dansproducties op specifieke locaties. Zij werkt het liefst buiten de geijkte kaders, verlegt grenzen en maakt gedurfde verbindingen tussen die specifieke locaties, de reguliere gebruikers en de passanten van die locaties, tussen professionele en amateurdansers, maatschappelijke en culturele organisaties. Producties van Dansnest veroorzaken reflecties over de relatie tussen mens en ruimte. 

Visie 

Dansnest onderzoekt wat het betekent om op een fysieke manier deel uit te maken van een veranderende samenleving. De producties van Dansnest zorgen voor interactie tussen mens en ruimte. Daar waar men elkaar ontmoet ontstaat via choreografische ingrepen van Dansnest wederzijds begrip en een nieuwe kijk op de directe leefomgeving en de publieke ruimte. Midden in de samenleving en door in de openbaarheid nieuw werk te creëren genereert Dansnest (nieuwe) informatie over hoe wij omgaan met elkaar, wat de verschillen zijn en hoe wij onze leefomgeving ervaren. Producties van Dansnest geven aanleiding om te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan en je af te vragen of je wel of niet mee moet doen in een wereld waar samenkomen, samenleven en samenzijn niet meer vanzelfsprekend is. 

Facebook