MISSIE VISIE

Onze visie 

Met haar dansperformances onderzoekt Dansnest wat het betekent om op een fysieke manier deel uit te maken van de veranderende samenleving en daarin spelende uitdagingen zoals eenzaamheidspreventie, integratie, klimaatverandering en gebiedsontwikkeling. Dansnest ziet deze sociaal, maatschappelijke ontwikkelingen als een onuitputtelijke bron van inspiratie voor nieuw werk. Te midden van die thema’s creëert Dansnest werk op locatie dat zichtbaar maakt hoe we met dans kunnen bijdragen aan ontmoeting, dialoog en interactie. Dansnest creëert ruimte om grenzen te verkennen, na te denken over je plek in de wereld, nieuwe vormen van schoonheid te ervaren en betekenisvol contact te hebben. Dat draagt allemaal bij aan een vollediger mens-zijn.

Dansnest ziet sociaal, maatschappelijke ontwikkelingen als een onuitputtelijke bron van en voor artistiek onderzoek en inspiratie voor nieuw werk. Vandaar onze visie:

"In deze snel veranderende wereld, moeten we ontrafelen wat er in hemelsnaam om ons heen aan de hand is."

Onze missie

“Het ervaren van diepere inzichten op de wereld en jouw plek daarin, door dansvoorstellingen op locatie met sociaal-maatschappelijke thema’s als uitgangspunt; buiten de gebaande paden van de traditionele danswereld, in een participatief en verbindend werkproces.”

Dansvoorstellingen op locatie

In het werk van Dansnest weerspiegelt het gebruik van de locatie de wijze waarop een samenleving reilt en zeilt, zichzelf ervaart en begrijpt. Dansnest is dé pionier van dans op locatie. Dansnest heeft de kracht om danskunst op ongebruikelijke plekken te laten ontstaan in wisselwerking met de omgeving en daar een eigen podium met publiek te creëren. Dansnest kan de speciale eigenschappen van een locatie vangen en de kern van de plek en de externe omgeving blootleggen in dans. 

Sociaal-maatschappelijke thema’s als uitgangspunt

Dansnest vindt haar werkterrein in het sociaal-maatschappelijk domein. Ook wel ‘community-art’ genoemd. Met haar dansperformances onderzoekt Dansnest wat het betekent om op een fysieke manier deel uit te maken van de veranderende samenleving en de daarin spelende issues zoals vereenzaming, privacy, integratie en gebiedsontwikkeling. Te midden van al die issues creëert Dansnest nieuw werk dat zichtbaar maakt hoe we met dans kunnen bijdragen aan ontmoeting, dialoog en interactie. 

Buiten de gebaande paden

Dansnest werkt het liefst buiten de geijkte kaders, maakt gedurfde verbindingen en verlegt grenzen. Ze wil de regels van ‘aanvaardbaar bewegingsgedrag in de buitenruimte’ onderzoeken en oprekken. Een tijdelijke twist geven aan het monotone dagelijkse straatbeeld, door daar iets te laten gebeuren wat daar normaliter niet thuishoort. Dansnest brengt een andere kleur binnen de traditionele danswereld. Zij experimenteert, is eigenwijs en volgt geen vooraf bepaalde patronen en bewegingen.

Een participatief en verbindend werkproces

Dansnest maakt haar performances op maat in een interactie met deelgenoten die onlosmakelijk zijn verbonden aan de locatie. Aan elke voorstelling gaat een participerend artistiek onderzoek vooraf met inbreng van makers, dansers en deelgenoten. Dit participerende werkproces geeft aanleiding tot interactie tussen mens en ruimte en tussen mensen onderling; zowel in het maken als uitvoeren van een voorstelling. Door contact te maken met verschillende lagen van de bevolking is Dansnest in staat een uiteenlopende groep mensen in beweging te brengen en te verbinden, om zo samen deelgenoot te worden van een grensverleggende danservaring. 

Facebook
Instagram