ONZE PARTNERS

Samenwerken en kennis delen met andere professionele kunstenaars en gezelschappen ziet Dansnest als een pré om tot cross-overs en nieuwe inzichten op artistiek vlak te komen. Ook het betrekken van partners buiten de culturele sector draagt bij aan de ontwikkeling en de werkwijze van Dansnest. Dansnest werkt al vaak en veel samen en merkt dat gedeelde verantwoordelijkheid de slagingskans van een project verhoogt en bovendien voor meer en breder draagvlak zorgt. Samenwerkingspartners waren en zijn onder andere: 

Academie voor Beeldvorming | Art-fact Tilburg | BLASt-gebiedsontwikkeling | Blind Walls | BUAs| Bureau Stroom | Community Art Brabant | Contourdetwern | Cultuurnacht Breda | De Teruggave | Dundas Produkties | Dyane Donck | European Capitals of Culture (ECC) | Factorium Tilburg | Farent | Fontys Hogeschool voor de Kunsten | Fysio Doornbos | Galway Dance Project | Het PON | Holland Dance festival | Huis73| ICAF Rotterdam | Jeroen Bosch ziekenhuis | Kaapstad Tilburg | Kunstloc Brabant | Live Art festival Breda | Nieuwe Veste| Open Monumentendag Breda | Pier15 | Podium Bloos | Social Work | Stedelijk Museum Breda | Surplus | Witte Rook | Zorg voor elkaar Breda | WIJ I Bureau Pees I Stichting Verhalis I Nationale vereniging De Zonnebloem I Haagse Hogeschool I Leyden Academy I Tara Rynders I Makers van Breda Wil jij ook partner worden van Stichting Dansnest?

Neem dan contact met ons op:

CONTACT
Facebook
Instagram