ONZE PARTNERS

Dansnest maakt verbindingen om samen iets verder te brengen. Inspireren, kennisdelen en co-creaties realiseren zijn in haar ogen belangrijke stappen om over de eigen grenzen heen te kunnen kijken. Daarom gaat ze graag in gesprek met partners om vanuit een gezamelijk plan of gedeelde visie dansprojecten te realiseren die het verschil maken.

ELECTRON URBAN ART PROJECTS Met Electron Urban Art Projects richt Electron zich op ondersteuning in makerschap, talentontwikkeling en co-creatie. Het model voorziet in tijdelijke en permanente kunsttoepassingen waarbij er wordt samengewerkt met een schakering van studenten, alumni en professionals die opereren op het gebied van social art en social design. Electron UAP verbindt professionals en amateurs, starters en studenten, ondernemers en cultuurmakers. Het uitgangspunt van Electron UAP is een structurele samenwerking, de deelnemende kunstenaars committeren zich aan Electron UAP voor een langere periode en daarmee ook aan de bewoners en overige betrokkenen. Samen met de kunstenaars worden er nieuwe structuren ontwikkeld waarbij wonen, werken en beleven verbonden worden. Missie en visie Electron stimuleert meer maatschappelijke relevantie voor kunst en cultuur door een rol te spelen bij actuele ontwikkelingen in de directe leefomgeving met het oog op de toekomst. Electron ziet de kunstenaar dan ook als een antropoloog, observerend, registrerend, analyserend en acterend. Met de nadruk op het activeren van de wens om mee te doen.

http://www.electronbreda.nl/uap/

Centraal in de opleiding Academie voor Danseducatie staat het docentschap (methodiek/didactiek, gericht op verschillende doelgroepen in het onderwijs en amateurwerkveld) en dansmakerschap en performerschap (ontwikkeling en onderzoek eigen techniek en creativiteit) De opleiding bouwt kennis en artisticiteit in fases op en geeft je steeds meer ruimte van 'gestuurd door de academie' naar 'zelfsturing'. Je wordt een veelzijdig inzetbare docent en kunt vanuit jouw profilering de verworven expertise ook vertalen naar andere kunstvakken en in verschillende binnen- en buitenschoolse werkvelden en doelgroepen. De Academie voor Danseducatie leidt docenten, dansmakers en performers op die ook buiten hun vakgebied in staat zijn hun weg te vinden.

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Docent-Dans-Academie-voor-Danseducatie-voltijd.htm

Het is de ambitie van Podium Bloos om de stad te laten bruisen van creativiteit, om een extra impuls te geven aan al die artistieke ideeën die er leven in het culturele hart van Breda. Het prikkelt en het sprankelt. Het is een kweekvijver en een ontmoetingsplek, een podium en een laboratorium. Gedurfde experimenten en verrassende initiatieven trekken makers en bezoekers aan. Verschillende vormen van kunst en cultuur zijn er te zien: theater, literatuur, fotografie en dans, maar ook, poëzie, stand-up comedy, performances, foodart, workshops en debatten. In Podium Bloos ontmoeten al deze disciplines elkaar, ontdekken elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Zowel amateurs als professionele kunstenaars vinden er hun plaats. En daardoor is Podium Bloos ook voor allerlei bezoekers een plek om heen te gaan: jong en oud, makers en genieters.

https://podiumbloos.nl

Wil jij ook partner worden van Stichting Dansnest?

Neem dan contact met ons op:

CONTACT
Facebook