DANSNEST

BROEDPLAATS VOOR DANS OP LOCATIE

Dansen in de openbare ruimte

De ‘locatie’ is voor Dansnest het beginpunt waarop zij gaat onderzoeken en ‘broeden’ met haar professionele dansers. De locatie is altijd openbaar en dient als ontmoetingsplek: een straat, plein, park, hal et cetera. Het thema van een project hangt altijd samen met de locatie: daar wordt inspiratie uit gehaald en een artistiek experiment gedaan om de choreografie te ontwikkelen. Dansnest beschouwt de ruimte als een plek waar je al spelend tot nieuwe bewegingen kunt komen.

Het proces start met observeren van de ruimte en het vertalen naar dans door het volgen van natuurlijke bewegingsstromen, gedrag, architectonisch lijnenspel en het zoeken naar het spanningsveld tussen de dansers in relatie tot de brongroep en hun omgeving. Het is een interactie die ingaat op de identiteit van de locatie en details blootlegt die doorgaans onopgemerkt blijven.

Na het experiment op locatie wordt de basis gelegd voor de verbinding met verschillende dansniveaus, betrokkenen en publiek d.m.v. participatie, educatie en talentontwikkeling o.l.v. deskundigen. 

Facebook